Nesciolezingen

Nescioconcert

De  Nesciolezingen/Koffieconcerten worden zes keer per jaar georganiseerd.  Er worden sprekers benaderd die het jaarthema belichten vanuit hun expertise en verschillende achtergronden en daarbij een link leggen naar de actualiteit.  Denk aan sprekers op religieus, economisch, filosofisch, maatschappelijk, cultureel, kunstzinnig gebied. Dit jaar is het thema ‘Veerkracht’.  Een inspirerend programma van ca. 1,5 uur is samengesteld uit een lezing en muzikale omlijsting door professionele musici. Het mooie Middeleeuwse kerkje aan de Kortenhoefsedijk zorgt voor een bijzondere sfeer en wordt door musici geroemd om zijn akoestiek. 

Nescio is een pseudoniem van een nerderlandse schrijver. De lezingencyclus van de OSG is naar hem genoemd vanwege het feit dat hij vaak in Kortenhoef was en erover schreef in zijn Natuurdagboek, maar ook vanwege zijn pseudoniem dat betekent: “Ik weet het niet”

Meer over Nescio >>

Nesciolezing/Koffieconcert :
Start 11.15 uur – einde 12.45 uur.
Toegang € 10,- inclusief koffie/thee.
Contant te voldoen bij de ingang
U bent van harte welkom.

21 april

Lezing: Wies Dulfer enWillem Klein Poelhuis

Muziek: Lamin Kouyateh

Lezing: Wies Dulfer- medisch antropoloog,  Willem Klein Poelhuis- oogarts, over oogzorg in Afrika. In ‘De Staarsteker’ verklaart ze het fenomeen staarsteken: een eeuwenoude behandelmethode voor de behandeling van bepaalde oogziektes, die tot 1880 in Europa werd gepraktiseerd, en tot de dag van vandaag in Tsjaad, een droge, onherbergzame regio, wordt toegepast.

Muziek: Lamin Kouyateh (Gambia)is een begaafd Kora speler en entertainer. Lamin is een `Griot`: een verteller van verhalen, al spelende zingt hij traditionele liederen en geeft zo zijn geschiedenis en cultuur door.
Lees meer>>

Lamin

BINNENKORT

Deze pagina wordt steeds aangevuld met actuele informatie.

 
Lezing van Jelle van Baardewijk.
“Zijn we niet te gelukkig?”
25-05-2022
Scroll naar boven