Gelegen in het groen
Een sfeervol kerkje
Ruimte voor bezinning en bezieling
Aandacht voor kunst, cultuur en contact

Gelegen in het groen
Een sfeervol kerkje
Ruimte voor bezinning en bezieling
Aandacht voor kunst, cultuur en contact

Gelegen in het groen
Een sfeervol kerkje
Ruimte voor bezinning en bezieling
Aandacht voor kunst, cultuur en contact

Thuis in dit kerkje

Thuis in dit kerkje

Tussen plassen en rietkragen gelegen, midden in het groene hart van Nederland, biedt het laat-Middeleeuwse kerkje aan de Kortenhoefsedijk al vele eeuwen een thuis aan gemeenten van diverse stromingen.
Sinds 1981 biedt het onderdak aan de Oecumenische Streekgemeente (OSG) Kortenhoef, met ruimte voor bezinning, bezieling, kunst, cultuur en contact.
In onze activiteiten zijn we op zoek naar het raakvlak tussen religie en cultuur. Dat uit zich ondermeer in de keuze van een jaarthema. Dit komt aan de orde in de kerkdiensten en in lezingen waarbij het vanuit het oogpunt van de kunstgeschiedenis, de literatuur, de natuurwetenschap, de muziek en de religie benaderd wordt. 
De OSG wordt gevormd door een gevarieerde groep mensen, die al gedurende lange jaren bijeenkomt in het schilderachtige kerkje. Door de informatie op onze website hopen we u nieuwsgierig te maken naar hetgeen er bij de OSG allemaal gebeurt. We hopen dat u na het lezen onze pagina’s ook eens een kerkdienst of een Nesciolezing met omlijstend concert wilt bijwonen.
U kunt zich als belangstellende aanmelden, dan houden we u op de hoogte van onze activiteiten.
Jaarthema 2020-2021: “Identiteit: WIJ-ZIJ”
Lees hier meer over ons jaarthema.

OSG ACTUEEL

Coronabeleid

Wij zijn overgegaan tot het organiseren van online Zoom-diensten. Zie hiervoor de agenda. Wilt u weten wanneer we weer van start gaan in de kerk?
Ga dan naar aanmelden.

Zoomdienst terugkijken?

Ga snel naar de Ledenpagina en vind daar de opnames van alle zoomdiensten. (Wachtwoord noodzakelijk.)

Meer dan kerk alleen

Meer dan kerk alleen

“Op het raakvlak van Religie en Cultuur” – geloof en geloofsbeleving zijn belangrijk, daarin vinden wij elkaar. Maar het op zoek gaan naar de verbinding met de maatschappij is ook heel wezenijk. Daar vinden wij andere geloven, andere opvattingen, kunstuitingen, allerlei culturele elementen. Alles wat onze samenleving zo boeiend maakt. 
We proberen in ons jaarprogramma een veelzijdig palet te bieden, waar een ieder die iets ‘heeft’ met religie en cultuur iets van waarde kan vinden.

Programma

Programma

Diensten
Twee keer per maand houden wij een oecumenische dienst, verzorgd door onze vaste predikant en diverse gast-voorgangers. Ook zijn er regelmatig gezamenlijke diensten, met de protestantse gemeente De Graankorrel uit ‘s-Graveland, en de Sint Antonius-parochie uit Kortenhoef.
Meer informatie >>>

Nesciolezingen
De derde zondag van de maand organiseren we, vaak in samenwerking met VUvereniging, de Nesciolezing: een lezing gestoeld op ons jaarthema. Deze wordt omlijst door een concert in twee delen, verzorgd door professionele musici.
Meer informatie >>>

Verkenningen
Er zijn veel nevenactiviteiten waarmee we willen bijdragen aan verdieping en verbreding. We zijn verbonden aan een pioniersgroep, die bouwt aan andere manieren van kerk-zijn, we organiseren maaltijden voor en met een variatie aan andersgelovigen en culturen (Food for your Soul), er zijn leer- en leeskringen.
We gaan op excursie naar boeiende tentoonstellingen of plaatsen, we “pakken” ook weleens een film in het Filmtheater, met discussie achteraf.
We hebben een jaarlijkse Open Dag, om ook buiten de kerkelijke kring mensen te ontmoeten. Er zijn veel initiatieven die enthousiast worden opgevolgd.
Meer informatie >>>
Recente berichten

Recente berichten

Online dienst in Den Dolder

Zondag 30 augustus was er geen dienst bij ons in Kortenhoef. Maar gelukkig heeft onze zuster-kerk, de Maria Christina kerk te Den Dolder een heel mooie dienst opgenomen en online toegankelijk gemaakt! Met als voorganger Adriaan Plantinga en als fluitiste Christa Hörchner, beiden ons welbekend. Toch wel heel fijn om zo mee te kunnen genieten!

Lees verder »

Mooie beelden ter inspiratie

Wat hebben de foto’s te zeggen? Het verhaal erbij … Wat inspireert, wat maakt je enthousiast?Bij de een springt meteen een bloem voor de geest, een ander denkt aan het eerste streepje ochtendlicht in de gang, een derde weet het silhouet van een speelgoeddier prachtig op de gevoelige plaat vast te leggen. Augustinus wist reeds van schoonheid

Lees verder »
Scroll naar top