Gelegen in het groen
Een sfeervol kerkje
Ruimte voor bezinning en bezieling
Aandacht voor kunst, cultuur en contact

Gelegen in het groen
Een sfeervol kerkje
Ruimte voor bezinning en bezieling
Aandacht voor kunst, cultuur en contact

Gelegen in het groen
Een sfeervol kerkje
Ruimte voor bezinning en bezieling
Aandacht voor kunst, cultuur en contact

Thuis in dit kerkje

Thuis in dit kerkje

Tussen plassen en rietkragen gelegen, midden in het groene hart van Nederland, biedt het laat-Middeleeuwse kerkje aan de Kortenhoefsedijk al vele eeuwen een thuis aan gemeenten van diverse stromingen.
Sinds 1981 biedt het onderdak aan de Oecumenische Streekgemeente (OSG) Kortenhoef, met ruimte voor bezinning, bezieling, kunst, cultuur en contact.
In onze activiteiten zijn we op zoek naar het raakvlak tussen religie en cultuur. Dat uit zich ondermeer in de keuze van een jaarthema. Dit komt aan de orde in de kerkdiensten en in lezingen waarbij het vanuit het oogpunt van de kunstgeschiedenis, de literatuur, de natuurwetenschap, de muziek en de religie benaderd wordt. 
De OSG wordt gevormd door een gevarieerde groep mensen, die al gedurende lange jaren bijeenkomt in het schilderachtige kerkje. Door de informatie op onze website hopen we u nieuwsgierig te maken naar hetgeen er bij de OSG allemaal gebeurt. We hopen dat u na het lezen onze pagina’s ook eens een kerkdienst of een Nesciolezing met omlijstend concert wilt bijwonen.
U kunt zich als belangstellende aanmelden, dan houden we u op de hoogte van onze activiteiten.
Jaarthema 2021-2022: “Identiteit: WIJ-ZIJ”
Lees hier meer over ons jaarthema.

OSG ACTUEEL

Coronabeleid

Zoomdienst terugkijken?

In de zomer werd een achttal Zoomdiensten gehouden. De opnames van deze diensten zijn te vinden via de Ledenpagina.
(Wachtwoord noodzakelijk.)

Meer dan kerk alleen

Meer dan kerk alleen

“Op het raakvlak van Religie en Cultuur” – geloof en geloofsbeleving zijn belangrijk, daarin vinden wij elkaar. Maar het op zoek gaan naar de verbinding met de maatschappij is ook heel wezenijk. Daar vinden wij andere geloven, andere opvattingen, kunstuitingen, allerlei culturele elementen. Alles wat onze samenleving zo boeiend maakt. 
We proberen in ons jaarprogramma een veelzijdig palet te bieden, waar een ieder die iets ‘heeft’ met religie en cultuur iets van waarde kan vinden.

Programma

Programma

Diensten
Twee keer per maand houden wij een oecumenische dienst, verzorgd door onze vaste predikant en diverse gast-voorgangers. Ook zijn er regelmatig gezamenlijke diensten, met de protestantse gemeente De Graankorrel uit ‘s-Graveland, en de Sint Antonius-parochie uit Kortenhoef.
Meer informatie >>>

Nesciolezingen
De derde zondag van de maand organiseren we, vaak in samenwerking met VUvereniging, de Nesciolezing: een lezing gestoeld op ons jaarthema. Deze wordt omlijst door een concert in twee delen, verzorgd door professionele musici.
Meer informatie >>>

Verkenningen
Er zijn veel nevenactiviteiten waarmee we willen bijdragen aan verdieping en verbreding. We zijn verbonden aan een pioniersgroep, die bouwt aan andere manieren van kerk-zijn, we organiseren maaltijden voor en met een variatie aan andersgelovigen en culturen (Food for your Soul), er zijn leer- en leeskringen.
We gaan op excursie naar boeiende tentoonstellingen of plaatsen, we “pakken” ook weleens een film in het Filmtheater, met discussie achteraf.
We hebben een jaarlijkse Open Dag, om ook buiten de kerkelijke kring mensen te ontmoeten. Er zijn veel initiatieven die enthousiast worden opgevolgd.
Meer informatie >>>
Berichten

Berichten

Ode aan “Kerkje aan de dijk”.

Marlous Lazal zingt haar lied “Kerkje aan de dijk” met het strijkkwartet olv. Emma Breedveld. Velen van ons kennen Marlous. Vaak kwam zij nog met haar moeder mee en ook nu zien wij haar regelmatig in het “Kerkje aan de dijk”. Toen wij haar vroegen haar lied op de Open dag, in oktober vorig jaar,

Lees verder »

Hemelvaart in de polder

“Hangt er vrede in de lucht?” De sfeer op de vroege ochtend deed daar wel aan denken.     Gezamenlijke kerkdienst in de Horstermeerpolder, Nederhorst den Berg  Na lange tijd kon er, op 26 mei, eindelijk weer eens een gezamenlijke dienst in de buitenlucht gevierd worden bij de gastvrije familie Lam, die op een boerderij

Lees verder »

Een gedenkwaardige Doopdienst

Op 24 oktober was er een feestelijke dienst, omdat de kleine Filips Wijsmuller gedoopt werd, zoon van Witte en Hanna. De kerk vulde zich met OSG-ers, maar ook met familie en vrienden van de doopouders. Er heerste een blije en ontspannen sfeer. Die mooie sfeer bleef de dienst door duren. Er was orgelmuziek, stukken van Bach, en Sweelinck die

Lees verder »
Scroll naar top