Welkom bij de OSG

OSG Startzondag 9-9-2018-104
Foto-expositie en uitwisselen tijdens een Startzondag

Oecumene, afkomstig uit het Grieks, wil zeggen “de bewoonde wereld”. In religieus verband wordt hiermee een groeien naar eenheid aangeduid, oftewel het zoeken naar en vinden van de overeenkomsten in religie en religieuze beleving. Dit in tegenstelling tot het wijzen op de verschillen.

Kerkgemeente

Kerkgemeente

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef is een kleine kerkgemeente waar vele gezindten een thuis vinden. Velen van ons zijn opgegroeid in een eigen stroming, bv Katholiek, Protestants, Hervormd, bepaald door ouders, familie, buurt en plaatselijke waarden en normen. Ouder wordend zijn we kritischer geworden en op zoek gegaan naar voor ons meer aansprekende vormen van geloofsbeleving. Moderner, meer afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving en ook met oog voor kunst en cultuur. Creativiteit, creatie, Creator. Het heeft allemaal te maken met die Bron. Waar zitten de raakvlakken, hoe kunnen we religie, maatschappij, kunst en cultuur met elkaar verbinden.
Elk jaar stellen we een uitgebreid programma samen, met als leidraad ons jaarthemaMet onze activiteiten willen we geïnteresseerden van alle achtergronden de mogelijkheid geven tot bezinning, verdieping, verbreding en verbinding. Onze basis is een christelijk geloofsvisie, maar er zijn heel veel manieren om verbinding te zoeken en te ervaren met de Scheppende Kracht.
Waarom niet samen op pad gegaan?

Jaarthema

Jaarthema

Tijdens ons Startzondag werd het jaarthema 2020-2021 aangekondigd. We openden met “Ken je mij, wie ken je dan?” gezongen door Fieke Neijsen.  Een treffend muzikaal begin.

Uit de inleiding: “Wie kent het niet, dit prachtige lied over kennen en gekend worden, over je verloren voelen en je toch gevonden weten. Want wie ZIJN we nu eigenlijk? Wat is WIJ, wat is IK, wie zijn ZIJ? 
God mag het weten.

Het thema voor dit jaar, als richting voor diensten, Nesciolezingen en andere bijeenkomsten is Identiteit. Simpel maar niet eenvoudig. We herinneren ons vast nog wel de reactie van “het Nederlandse volk” toen Maxima, in één van haar eerste toespraken, zei de Nederlandse identiteit niet te hebben gevonden. Ze bedoelde het zo goed: jullie zijn zo veelzijdig, zo veelkleurig, er is niet één identiteit, jullie zijn zoveel meer! Helaas konden we dat niet verwerken en stonden we als één man op ten bewijze van wèl eenzijdig en wèl eenkennig zijn. Zoiets kan je misschien wel “Typisch Nederlands” noemen. Maar … gaat dat over identiteit of karaktertrek? En wat is dan het verschil?

Gedurende dit kerkelijk jaar zal er vanuit verschillende invalshoeken naar dit thema worden gekeken: tijdens diensten, Nesciolezingen, leerkringen. Het belooft ons veel te brengen.”

Jaarthema 2020-2021: Identiteit: wij – zij?

Wij leven in een tijd waarin er veel verhitte discussies plaats vinden over wat onze identiteit is of zou (moeten zijn). Maar dat begrip laat zich niet op een eenvoudige manier definiëren. We zijn méér dan  vrouw, man, zwart, wit, lesbisch of hetero. Dit hokjes denken verschraalt en ‘verhardt’ onze samenleving. En dat hokjesdenken doen wij op verschillende gebieden, vanuit: onze religie, ons land van herkomst, onze huidskleur, onze etniciteit en de klasse en de cultuur waarin we zijn geboren. Er zijn dus allerlei mythes die ons denken bepalen, zoals bijvoorbeeld de mythe van het eurocentrisme, de betekenis die we toekennen aan onze huidskleur, de ontstaansgeschiedenis van de christelijke cultuur, etc. Zoals de titel van het recente boek van Kwame Anthony Appiahs luidt De leugens die ons verbinden zijn het vaak inderdaad ‘leugens’ of wel generalisaties die ons verbinden, maar ons vooral ook verdelen. Het wordt tijd dat wij aan deze mythes ontsnappen om zo weer open mensen  te worden, voor onszelf en voor de ander. Appiah is een Ghanees-Amerikaans filosoof en schrijver, die bekend is geworden door zijn denkbeelden over het begrip identiteit, waarbij hij uitgaat van de fundamentele gelijkheid van alle mensen op deze aarde, ongeacht ras of andere vormen van identiteit.

Scroll naar top