Welkom bij de OSG

OSG Startzondag 9-9-2018-104
Foto-expositie en uitwisselen tijdens een Startzondag

Oecumene, afkomstig uit het Grieks, wil zeggen “de bewoonde wereld”. In religieus verband wordt hiermee een groeien naar eenheid aangeduid, oftewel het zoeken naar en vinden van de overeenkomsten in religie en religieuze beleving. Dit in tegenstelling tot het wijzen op de verschillen.

Kerkgemeente

Kerkgemeente

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef is een kleine kerkgemeente waar vele gezindten een thuis vinden.

Onze diensten krijgen vorm op het raakvlak van religie en cultuur. Op dát raakvlak, daar vinden wij elkaar.
Maar waar zitten de raakvlakken, hoe kunnen we religie, maatschappij, kunst en cultuur met elkaar verbinden? Want het op zoek gaan naar de verbinding met de maatschappij is even wezenijk. En dáár vinden wij andere geloven, andere opvattingen, kunstuitingen, allerlei culturele elementen.  Alles wat onze samenleving zo boeiend maakt. 

Aan de hand van een jaarthema zoeken en onderzoeken wij de raakvlakken, vinden zo voor ons meer aansprekende vormen van geloofsbeleving. Meer van deze tijd, meer afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving, met oog voor kunst en cultuur. 

Doormiddel van onze activiteiten willen we met geïnteresseerden van alle achtergronden, de ruimte creëren voor bezinning, verdieping, verbreding én verbinding.

Onze basis is een christelijke geloofsvisie, maar er zijn heel veel manieren om verbinding te zoeken en te ervaren met de Scheppende Kracht.

 

Jaarthema

Jaarthema

Traditie getrouw beginnen we op de tweede zondag in september met een nieuw jaar thema.
Het thema voor 2022-2023 is:

“Midden in deze TIJD”          

                                                                                                    Soms lijkt het of de tijd ons in zijn greep heeft, en andere keer voelen wij ons heer en meester over de tijd. Duidelijk is echter dat alles op aarde eindig is, ook ons leven. Dat geeft wel een heel bepaalde dimensie aan het begrip tijd. En zeker onze roerige tijd vraagt om bezinning: stevenen we af op een dramatisch einde van de mens op aarde door klimaat verandering? Staat er een wereldoorlog op uitbreken? Waar haalt de mens überhoupt ‘in deze Tijd’nog zijn zingeving vandaan? Dichters, denkers, theologen en wetenschappers hebben zich uiteraard met dit bijzondere begrip tijd bezig gehouden. Augustinus is in onze westerse een van de eersten; hij schreef al:

Wat is tijd dan? Zolang niemand het me vraagt, weet ik het wel. Maar als ik op deze vraag antwoord moet geven, weet ik het niet meer. Toch durf ik te zeggen dat er geen verleden tijd zou zijn, als niets voorbijging, en dat er geen toekomstige tijd zou zijn als er niets naar ons toe kwam, en dat er geen tegenwoordige tijd was als er niets was.’ (Belijdenissen xi,17).

Het thema geeft richting aan de diensten,
Nesciolezingen en andere bijeenkomsten. Gedurende een jaar zal er vanuit verschillende invalshoeken naar dit thema worden. Het belooft ons veel te brengen.

Jaarthema 2020-2021: Identiteit: wij – zij?

Wij leven in een tijd waarin er veel verhitte discussies plaats vinden over wat onze identiteit is of zou (moeten zijn). Maar dat begrip laat zich niet op een eenvoudige manier definiëren. We zijn méér dan  vrouw, man, zwart, wit, lesbisch of hetero. Dit hokjes denken verschraalt en ‘verhardt’ onze samenleving. En dat hokjesdenken doen wij op verschillende gebieden, vanuit: onze religie, ons land van herkomst, onze huidskleur, onze etniciteit en de klasse en de cultuur waarin we zijn geboren. Er zijn dus allerlei mythes die ons denken bepalen, zoals bijvoorbeeld de mythe van het eurocentrisme, de betekenis die we toekennen aan onze huidskleur, de ontstaansgeschiedenis van de christelijke cultuur, etc. Zoals de titel van het recente boek van Kwame Anthony Appiahs luidt De leugens die ons verbinden zijn het vaak inderdaad ‘leugens’ of wel generalisaties die ons verbinden, maar ons vooral ook verdelen. Het wordt tijd dat wij aan deze mythes ontsnappen om zo weer open mensen  te worden, voor onszelf en voor de ander. Appiah is een Ghanees-Amerikaans filosoof en schrijver, die bekend is geworden door zijn denkbeelden over het begrip identiteit, waarbij hij uitgaat van de fundamentele gelijkheid van alle mensen op deze aarde, ongeacht ras of andere vormen van identiteit.

Scroll naar boven