Welkom bij de OSG

OSG Startzondag 9-9-2018-104
Foto-expositie en uitwisselen tijdens een Startzondag

Oecumene, afkomstig uit het Grieks, wil zeggen “de bewoonde wereld”. In religieus verband wordt hiermee een groeien naar eenheid aangeduid, oftewel het zoeken naar en vinden van de overeenkomsten in religie en religieuze beleving. Dit in tegenstelling tot het wijzen op de verschillen.

Kerkgemeente

Kerkgemeente

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef is een kleine kerkgemeente waar vele gezindten een thuis vinden.

Onze diensten krijgen vorm op het raakvlak van religie en cultuur. Op dát raakvlak, daar vinden wij elkaar.
Maar waar zitten de raakvlakken, hoe kunnen we religie, maatschappij, kunst en cultuur met elkaar verbinden? Want het op zoek gaan naar de verbinding met de maatschappij is even wezenijk. En dáár vinden wij andere geloven, andere opvattingen, kunstuitingen, allerlei culturele elementen.  Alles wat onze samenleving zo boeiend maakt. 

Aan de hand van een jaarthema zoeken en onderzoeken wij de raakvlakken, vinden zo voor ons meer aansprekende vormen van geloofsbeleving. Meer van deze tijd, meer afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving, met oog voor kunst en cultuur. 

Doormiddel van onze activiteiten willen we met geïnteresseerden van alle achtergronden, de ruimte creëren voor bezinning, verdieping, verbreding én verbinding.

Onze basis is een christelijke geloofsvisie, maar er zijn heel veel manieren om verbinding te zoeken en te ervaren met de Scheppende Kracht.

 

Jaarthema

Jaarthema

Traditie getrouw beginnen we op de tweede zondag in september met een nieuw jaar thema.
Het thema voor 2023-2024 is:

VEERKRACHT

In de Van Dale vind je bij ‘veerkracht’ als eerste omschrijving een betekenis uit de natuurkunde: ‘het vermogen om de vorige stand weer in te nemen, nadat iets ingedrukt, uitgerekt enz. is geweest.’ Als dat ‘iets’ over de natuur gaat, zien we ongelofelijke veerkracht. Na een natuurramp herstelt de natuur zich snel. Tussen verkoolde bomen en takken vinden we steeds groene sprietjes waaruit nieuw leven komt. Ook de mens beschikt over veerkracht: de kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei op een VNO-CNW conferentie in 2017:

Er is meer veerkracht en compassie in de samenleving dan wij denken. Tegenvallers en moeilijkheden zijn van alle tijden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de mensheid de denkkracht en het vakmanschap heeft om daarmee om te gaan, of dat nu om mondiale of lokale ontwikkelingen gaat.’

Zonder pessimistisch te zijn staan we voor enorme uitdagingen op het terrein van oorlog en vrede, het klimaat en het milieu, vrijheid en gelijke kansen voor iedereen enzovoort. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zal er een groot beroep gedaan worden op onze veerkracht. Bedenk dat veerkracht het vermogen is om na een val telkens weer op te staan.

De sprekers en voorgangers zullen ieder vanuit hun eigen vakgebied (of invalshoek) weten te inspireren om nóg veerkrachtiger op te staan en te handelen.

Scroll naar boven