Verkenningen

Dolhuys-6457.jpg
Excursie naar Het Dolhuys, in Haarlem (nu: Museum van de geest)

Op zoek naar inspiratie en verdieping gaan we er ook op uit. Naar een tentoonstellingen, of een interessante plek. Of we kiezen een film in het filmhuis. Leerzaam en heel gezellig. 

Komende Verkenning

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten

Er zijn vele nevenactiviteiten waarmee we willen bijdragen aan verdieping en verbreding. We organiseren maaltijden voor en met een variatie aan andersgelovigen en culturen (Food for your Soul), we gaan op excursie naar boeiende tentoonstellingen of plaatsen, we “pakken” ook weleens een film in het Filmtheater, met discussie achteraf.
Ook zijn er lees- en leerkringen, waar we in vaste groepen ons buigen over een thema dat raakt, of over een boek dat om bestudering vraagt. Er zijn bijdragen aan Amnesty International en de Voedselbank, pastoraat en Gevangenisbezoek. 
Tijdens onze jaarlijkse Open Dag kunt u met dat alles kennismaken – en ook nog lekkere hapjes eten of bijzondere curiosa aanschaffen.
Er zijn vele initiatieven die enthousiast worden opgevolgd.

Een bijzonder project

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland worden projecten ondersteund die werken aan een nieuwe manieren van kerk-zijn: het pionieren. Sinds 2015 draagt de OSG actief bij aan Pioniersgroep Wijdemeren PioWij, in nauwe samenwerking met leden van Protestantse Gemeente de Graankorrel.
Via deze link vindt u recente berichten: Nieuws van PioWij
Er is een rapport opgemaakt over de resultaten van het landelijk pionieren: Op Hoop van Zegen – ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen na acht jaar pionieren.

PioWij organiseert maandelijks een Smakelijk Gesprek, voor mensen die prijs stellen op ontmoeting en verbinding. Ook gemeenteleden zijn hier van harte welkom!
Inmiddels zijn de activiteiten van PioWij verder uitgebreid, met o.a. wandelingen en een ZINcafé.

Ga daarom voor meer informatie over werk en activiteiten naar pioniersgroep-wijdemeren.nl.

Scroll naar top