Privacyverklaring

Wie zijn wij

Wij zijn de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef. We organiseren diensten, lezingen en andere bijeenkomsten voor onze gemeenteleden (diensten, excursies, e.d.) en voor externe belangstellenden (Nesciolezingen).
Ons website-adres is: https://www.osg-kortenhoef.nl.

Rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft altijd recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daarnaast zijn er nog specifieke rechten.

  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die zijn verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Welke persoonlijke data worden verzameld, met welk doel

Contacten ontstaan via een ontmoeting, telefoon, e-mail of de contact- en aanmeldingsformulieren op de website. Wij verzamelen naam- en adresgegevens waar dat relevant is voor onze kernactiviteiten. Dat kunnen gemeenteleden zijn (u heeft zich als lid ingeschreven en neemt regelmatig deel aan de activiteiten) of belangstellenden (u heeft zich aangemeld voor de verzendlijst van de Zondagsbrief, of van de Nesciolezingen). We bewaren de gegevens om ook in de (nabije) toekomst contact te kunnen opnemen.
Alle contacten en communicatie staan in het teken van het organiseren van onze bijeenkomsten en de publiciteit daaromheen.

Uw gegevens worden niet met andere partijen gedeeld!

Voor onze documentatie en voor de publiciteit worden er regelmatig fotoreportages gemaakt. Foto’s worden geplaatst op sociale media, in plaatselijke bladen (papier en digitaal) en op de website.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is om onze kernfunctie: het organiseren van activiteiten, inclusief publiciteit daarover, te kunnen blijven uitoefenen.

Beveiliging van de gegevens

Al onze bestanden worden beveiligd binnen WordPress zelf of op de computers van medewerkers die direct te maken hebben met de interne organisatie.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen inhoud bevatten, die afkomstig is van andere websites. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Deze “ingesloten inhoud” van andere websites gedraagt zich alsof u als bezoeker deze andere websites heeft bezocht.
Deze sites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.
Wilt u daarvan meer weten, dan kunt u het best de betreffende website opzoeken. Ook andere aanbieders vallen vanaf 25 mei 2018 onder dezelfde AVG als wij en zijn dus aan te spreken op het niet of onvoldoende naleven daarvan.

Onze contactinformatie

Voor meer toelichting kunt u contact met ons opnemen via info@osg-kortenhoef.nl

Wanneer u een verzoek tot aanpassen, verwijderen of overdragen heeft, gebruik dan het formulier op deze pagina.

Meer weten?

Op deze pagina staat wat u van de OSG kunt verwachten waar het om de bescherming van uw persoonsgegevens gaat. Voor alle achtergrondinformatie van de AVG (ook over het geven van tips, of het indienen van een klacht) verwijzen wij naar de website Autoriteit Persoongegevens.

Aanpassen, verwijderen of overdragen van gegevens

Scroll naar boven