Overwegingen

Harry Pals

Overwegingen in geluid en schrift.

‘Hoop’

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
Vaclav Havel
Dit gedicht was onderdeel van de gezamenlijke dienst in de Vredesweek.

Vredesweekdienst 2023

Vredesweek 2023
Stille Vredeskring
Fride Bonda
Annemieke Parmentier

Een paar foto’s van de Vredesweekdienst 2022

Voorbereidingen.
De Cantorij....
Cantorij warmt de stemmen op.
warmt de stemmen op.
De kerk vult zich.
We wensen elkaar de Vrede.
Bedankt voor deze bijzondere dienst.
Scroll naar boven