Overwegingen

Harry Pals

Klik op de naam voor de overweging van:

‘Hoop’

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
Vaclav Havel
Dit gedicht was onderdeel van de gezamenlijke dienst in de Vredesweek.
Behalve de diensten terug lezen kunt u de diensten nu ook beluisteren.

Op 25 september werd de Vredesweek afgesloten in een gezamenlijke dienst van de Graankorrel, de Anthoniusparochie, Willibrordkerk, de O.L. V. Hemelvaartkerk, de Oecumenische Streek Gemeente. Het thema van deze dienst was “ Van onmacht naar hoop!”

Foto's van de gezamenlijke Vredesweekdienst.

Voorbereidingen.
De Cantorij....
Cantorij warmt de stemmen op.
warmt de stemmen op.
De kerk vult zich.
We wensen elkaar de Vrede.
Bedankt voor deze bijzondere dienst.
Scroll naar boven