Extreme tijden

Er kan zoveel niet in deze Corona-tijd. Maar wat er wel kan: omzien naar elkaar in de vorm van bellen, een app of email sturen aan iemand van wie je denkt dat die daar prijs op stelt. Aanbieden iets voor een ander te doen. De kracht van geloof en gebed, van meditatie en reflectie is en blijft van belang. Als kerken laten wij op de woensdagavonden de kerkklokken horen, als teken van verbondenheid. Wij roepen op om in gedachten en gebed én andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. U zult de kerkklok horen op  komende woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur! De kerkdiensten zijn – helaas – de komende tijd vervallen vanwege de nu geldende regels vanwege het virus. Uiteraard zullen wij vermelden als wij de diensten weer gaan hervatten. Andere vormen van kerkzijn ontwikkelen zich nu: zie Luistertroost (hieronder vermeld). Dit gaat om een kort moment van overdenking bij een kerklied, door ds Diederiek van Loo, stadsdominee in Amersfoort. Laten wij met ons allen er iets van maken; Gods verhaal van hoop en perspectief, van verbondenheid en geduld, van vragen en luisteren, van bidden en stil zijn, van dienstbaar zijn aan iedereen,  is en blijft van kracht. Adriaan Plantinga. https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost
Scroll naar top