Een gedenkwaardige Doopdienst

Op 24 oktober was er een feestelijke dienst, omdat de kleine Filips Wijsmuller gedoopt werd, zoon van Witte en Hanna. De kerk vulde zich met OSG-ers, maar ook met familie en vrienden van de doopouders. Er heerste een blije en ontspannen sfeer. Die mooie sfeer bleef de dienst door duren.
Er was orgelmuziek, stukken van Bach, en Sweelinck die werden vertolkt door Adriaan Hoek. De doopouders hadden mooie liederen uitgezocht, die werden begeleid door Jos Smits. ‘Aan U behoort o Heer der heren de aarde met haar wel en wee’….’Heer, een nieuwgeboren kind brengen wij verwonderd binnen’…de teksten geven de intentie weer van wat de ouders hun zoon mee wilden geven met de doop. Dat sprak ook uit de gekozen bijbelgedeelten uit Mat 19:13-15 en 1Kor 12:12-31. Een mens mag met de hem of haar gegeven gaven deel zijn van een groter geheel, het lichaam van de Opgestane.
Ieders bijdrage telt. In de gebeden werd Gods ontferming gevraagd over kinderen op deze wereld die onder moeilijke omstandigheden moeten opgroeien. Zij werden op deze dag niet vergeten.
De dopeling mocht – passend in het wit gekleed – de doop ontvangen, omringd door ouders, peetouders, Opa, Oma’s en zelfs een overgrootmoeder. Hij kreeg een doopkaars mee met zijn doopnamen Filips Hugo Alexander, alsook een Kijkbijbel, een eerste kennismaking met de verhalen die hem een leven lang mogen begeleiden op zijn weg. Aan het eind klonk ‘A toi la gloire’, een stralend lied gezongen door stralende mensen- ook als ze soms even een traantje wegpinkten.
Daarna vulde de Blokhut zich met geroezemoes, blije gesprekken, mooie gesprekken- aandacht voor elkaar. Gemeente zijn.

Het was een dienst om dankbaar voor te zijn.
Anne Marie Booij

Scroll naar boven