Diensten

We zijn een kleine gemeente, maar als groep hebben we een brede interesse. We vinden het een voorrecht dat we veel verschillende gastsprekers mogen meemaken. Op de agenda ziet u wie we de komende tijd verwachten.

Welkom!

Volgende diensten:

Kerkelijk Jaar

Kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar begint in september met een Startzondag, en aansluitende gezamenlijke lunch. Tijdens deze dienst wordt het jaarthema geïntroduceerd en besproken. Dit geeft altijd aanleiding tot levendige discussie!
Twee keer per maand houden wij een oecumenische dienst, verzorgd door onze vaste predikant en diverse gast-voorgangers. Ook zijn er regelmatig gezamenlijke diensten met de protestantse gemeente De Graankorrel uit ‘s-Graveland, en de Sint Antonius-parochie uit Kortenhoef.
We onderscheiden de reguliere diensten en de diensten van Woord en Tafel. Bij de laatste komen we tot slot in een kring bij elkaar in het koor van de kerk – waar de lichtval zo mooi is. Daar worden brood en wijn gedeeld. Verder zijn daar de diensten in het teken van de Advent, in december traditiegetrouw onze Kerstnachtdienst (met warme choco na afloop), diensten voor Goede Vrijdag, Pinksteren en Pasen, en de veelbezochte Hemelvaartsdienst. Deze vindt, zo mogelijk, plaats in de openlucht op het boerenland, met vooraf en na afloop broodjes en koffie.

Scroll naar top