Contactgegevens

Contactgegevens

Leden Kerkenraad

Voorzitter/diaken
Tineke Hafkamp
035-6561961
info@osg-kortenhoef.nl

Secretaris/scriba
Ruurd Werner
035-6923090
scriba@osg-kortenhoef.nl

Kerkrentmeester
Kasper Hamster
0346-212125
kerkvoogdij@osg-kortenhoef.nl

Postadres

Postbus 142
1243 ZJ Kortenhoef

Bezoekadres
Kortenhoefsedijk 168
1241 LZ Kortenhoef

Predikant
Ds. Anne Marie Booij
Drift 5
3721 BH Bilthoven
06-18555466
tiekbooij@online.nl

Kerkvoogdij
Administratie: Jos de Lange
Bankrekeningnr.: NL 49 ABNA 0550 418 903
t.n.v. OSG Kortenhoef

Voor collectebonnen: Nelly Breel
Bankrekeningnr.: NL 54 INGB 0000 309 157
t.n.v. Kerkvoogdij OSG

KvK 76429504

Contactformulier

Scroll naar top