Activiteiten

Dolhuys-6457.jpg
Excursie naar Het Dolhuys, in Haarlem (nu: Museum van de geest)

Op zoek naar inspiratie en verdieping gaan we er ook op uit. Naar een tentoonstellingen, of een interessante plek. Of we kiezen een film in het filmhuis. Leerzaam en heel gezellig. 

Binnenkort

Jan van veldhuizen.

Jan van Veldhuizen

Een lezing over ChatGPT en AI. Wat is het nou precies? En hoe werkt kunstmatige intelligentie eigenlijk onder de motorkap? Op vrijdag 19 april zal hij het ons haarfijn uitleggen. En geen zorgen, Jan legt het zo uit dat iedereen het snapt.
Lees meer>>

Hemelvaartsdag 9 mei:
Deze dag bruist het van de activiteiten. Zoals traditie is geworden, vindt er ook dit jaar weer een Hemelvaartsviering in de Polder plaats.
Deze dienst is voorbereid door de kerken van Nederhorst den Berg, de Martinusparochie uit Ankeveen, de Graankorrel uit ‘s-Graveland , de Antoniusparochie en de OSG uit Kortenhoef.
Lees meer>>

Hemelvaartsdag 9 mei.
Een PioWij Hemelvaartsdag- lunch.
De Pioniersgroep Wijdemeren organiseert maandelijks een maaltijd op avond. Voor de verandering is er op Hemelvaartsdag ruimte om meer mensen te ontvangen. Wij nodigen gemeenteleden van de OSG en de Graankorrel uit voor een gezamenlijke lunch met de ‘vaste’ gasten van het zgn. Smakelijk Gesprek. Zo is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Waar:
Het Honk achter de Graankorrel Zuidereinde ‘s-Graveland
Wanneer: 13.00 uur
Kosten: een vrijwillige bijdrage van € 5,00
Graag opgeven bij Florence : tel. 06 47 03 72 19 of via>>
Van harte welkom!!

PioWij
Smakelijk Gesprek
Elke derde donderdag van de maand.
lees meer>>

Meer over onze activiteiten

Bij onze activiteiten wordt spiritualiteit verbonden met het leven van alle dag en zij zijn veelal gelinkt aan het jaarthema. Samen met andere kerken worden ook activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom bij onze activiteiten die altijd verrijkend en ook gezellig zijn.

Als vaste pijlers in de activiteiten zijn er de boekenclub en het leerhuis.

Boekenclub literaire boeken worden thuis gelezen, ongeveer één maal per 5 weken wordt het boek samen besproken.
Gezelligheid en contact zijn even belangrijk als het boek dat gelezen wordt.  Een paar titels van boeken die gelezen zijn; Fortuna’s Kinderen van Annejet van der Zeijl.
Nu wordt  “Daar waar de rivierkreeften zingen”  van Delia Owens gelezen.

Leerhuis heeft op dit moment één groep. De boeken die zij lezen bespreken zij met één hoofdstuk per keer. Een gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks is een voorbeeld van de boeken die zij bepraken.

Met andere kerken: De Graankorrel en de OSG organiseren PioWij dat vorm krijgt met ‘Een Smakelijk Gesprek’ en het ‘ZinCafé’ en jaarlijks organiseren we samen “Steek een kaarsje op voor’. Bij de inzameling voor de voedselbank werken alle kerken uit ’s Gaveland en Kortenhoef samen.

En ook nog, één maal per jaar een film ‘pakken’ in het Filmtheater en minimaal één maal per jaar een excursie. Ook dit zoveel mogelijk in de lijn van het jaarthema. Er is aandacht voor Amnesty International en pastoraat.

Regelmatig organiseren we een activiteit in/rond de kerk.  

Een bijzonder project

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland worden projecten ondersteund die werken aan een nieuwe manieren van kerk-zijn: het pionieren. Sinds 2015 draagt de OSG actief bij aan Pioniersgroep Wijdemeren PioWij, in nauwe samenwerking met leden van Protestantse Gemeente de Graankorrel.
Via deze link vindt u recente berichten: PioWij.nl

PioWij organiseert maandelijks een Smakelijk Gesprek, voor mensen die prijs stellen op ontmoeting en verbinding. Ook gemeenteleden zijn hier van harte welkom!
Inmiddels zijn de activiteiten van PioWij verder uitgebreid, met o.a. wandelingen en een ZINcafé.

Ga daarom voor meer informatie over werk en activiteiten naar piowij.nl

 

Scroll naar boven