Activiteiten

Dolhuys-6457.jpg
Excursie naar Het Dolhuys, in Haarlem (nu: Museum van de geest)

Op zoek naar inspiratie en verdieping gaan we er ook op uit. Naar een tentoonstellingen, of een interessante plek. Of we kiezen een film in het filmhuis. Leerzaam en heel gezellig. 

Binnenkort

Bijzondere diensten

Hemelvaart in de Polder.

Op 18 mei een zeer bijzondere dienst. Hemelvaart in de Polder. Al vele jaren een traditie dat maar liefst vijf verschilende gemeenten deze dienst gezamenlijk voor bereiden. 
Rond 9.00 staan er koffie en broodjes voor u klaar. Lees verder>>

 

Samen met de Graankorrel.

PioWij
Smakelijk Gesprek
25 mei 17:30-20:00

PioWij
Smakelijk Gesprek
15 juni 17.30-20.00

Meer over onze activiteiten

Bij onze activiteiten wordt spiritualiteit verbonden met het leven van alle dag en zij zijn veelal gelinkt aan het jaarthema. Samen met andere kerken worden ook activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom bij onze activiteiten die altijd verrijkend en ook gezellig zijn.

Als vaste pijlers in de activiteiten zijn er de boekenclub en het leerhuis.

Boekenclub literaire boeken worden thuis gelezen, ongeveer één maal per 5 weken wordt het boek samen besproken.
Gezelligheid en contact zijn even belangrijk als het boek dat gelezen wordt.  Een paar titels van boeken die gelezen zijn; Fortuna’s Kinderen van Annejet van der Zeijl.
Nu wordt  “Daar waar de rivierkreeften zingen”  van Delia Owens gelezen.

Leerhuis heeft op dit moment één groep. De boeken die zij lezen bespreken zij met één hoofdstuk per keer o.l.v. theologe Susanne van der Sluijs. Een  gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks is een voorbeeld van de boeken die zij bepraken.

Met andere kerken: De Graankorrel en de OSG organiseren PioWij dat vorm krijgt met ‘Een Smakelijk Gesprek’ en het ‘ZinCafé’ en jaarlijks organiseren we samen “Steek een kaarsje op voor’. Bij de inzameling voor de voedselbank werken alle kerken uit ’s Gaveland en Kortenhoef samen.

En ook nog, één maal per jaar een film ‘pakken’ in het Filmtheater en minimaal één maal per jaar een excursie. Ook dit zoveel mogelijk in de lijn van het jaarthema. Er is aandacht voor Amnesty International en pastoraat.

Regelmatig organiseren we een activiteit in/rond de kerk.  

Een bijzonder project

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland worden projecten ondersteund die werken aan een nieuwe manieren van kerk-zijn: het pionieren. Sinds 2015 draagt de OSG actief bij aan Pioniersgroep Wijdemeren PioWij, in nauwe samenwerking met leden van Protestantse Gemeente de Graankorrel.
Via deze link vindt u recente berichten: Nieuws van PioWij
Er is een rapport opgemaakt over de resultaten van het landelijk pionieren: Op Hoop van Zegen – ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen na acht jaar pionieren.

PioWij organiseert maandelijks een Smakelijk Gesprek, voor mensen die prijs stellen op ontmoeting en verbinding. Ook gemeenteleden zijn hier van harte welkom!
Inmiddels zijn de activiteiten van PioWij verder uitgebreid, met o.a. wandelingen en een ZINcafé.

Ga daarom voor meer informatie over werk en activiteiten naar piowij.nl

 

Scroll naar boven