Activiteiten

Dolhuys-6457.jpg
Excursie naar Het Dolhuys, in Haarlem (nu: Museum van de geest)

Op zoek naar inspiratie en verdieping gaan we er ook op uit. Naar een tentoonstellingen, of een interessante plek. Of we kiezen een film in het filmhuis. Leerzaam en heel gezellig. 

Activiteiten

PioWij-ZinCafé

 ZINvolle thema’s die het spirituele met het alledaagse verbinden.

Vrijdag 30 september vertellen Jan van Veldhuizen en Joke Goudriaan over hun fietstocht naar Santiago de Compostella.  lees hier meer>>
Programma PioWij najaar 2022

Actie Voedselbank-inzameling.


Op zaterdag 8 oktober zullen leden van alle kerken van ‘s-Graveland en Kortenhoef op het winkelcentrum van Kortenhoef actie voeren voor de voedselbank Gooi en omstreken. Voor de supermarkten zetten zij tafels neer en vragen mensen wat extra te kopen voor de Voedselbank. Deze actie levert meestal zo’n 60 grote kratten met houdbare producten op. Een actie die ‘Midden in deze TIJD’ voor een steeds groter wordende groep mensen noodzakelijk is.

Onze activiteiten dragen bij aan verdieping, verbreding, contact en gezelligheid. Als vaste pijlers in de activiteiten zijn er de boekenclub en het leerhuis.

Boekenclub literaire boeken worden thuis gelezen, ongeveer één maal per 5 weken wordt het boek samen besproken.
Gezelligheid en contact zijn even belangrijk als het boek dat gelezen wordt.  Een paar titels van boeken die gelezen zijn; Fortuna’s Kinderen van Annejet van der Zeijl.
Nu wordt ‘Ik ga leven’ van Lale Gül gelezen.

Leerhuis heeft op dit moment één groep. De boeken die zij lezen bespreken zij met één hoofdstuk per keer o.l.v. theologe Susanne van der Sluijs. Een  gebroken wereld heel maken van Jonathan Sacks is een voorbeeld van de boeken die zij bepraken.

En ook nog, één maal per jaar een film ‘pakken’ in het Filmtheater en minimaal één maal per jaar een excursie. Zoveel mogelijk in de lijn van het jaarthema.

Met andere kerken organiseren we PioWij dat vorm krijgt met ‘Een Smakelijk Gesprek’ en het ‘ZinCafé’.  Jaarlijks “Steek een kaarsje op voor’, en een inzameling voor de voedselbank. Er is aandacht voor Amnesty International en pastoraat.

Regelmatig organiseren we een activiteit in/rond de kerk.  

Een bijzonder project

Vanuit de Protestantse Kerk Nederland worden projecten ondersteund die werken aan een nieuwe manieren van kerk-zijn: het pionieren. Sinds 2015 draagt de OSG actief bij aan Pioniersgroep Wijdemeren PioWij, in nauwe samenwerking met leden van Protestantse Gemeente de Graankorrel.
Via deze link vindt u recente berichten: Nieuws van PioWij
Er is een rapport opgemaakt over de resultaten van het landelijk pionieren: Op Hoop van Zegen – ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen na acht jaar pionieren.

PioWij organiseert maandelijks een Smakelijk Gesprek, voor mensen die prijs stellen op ontmoeting en verbinding. Ook gemeenteleden zijn hier van harte welkom!
Inmiddels zijn de activiteiten van PioWij verder uitgebreid, met o.a. wandelingen en een ZINcafé.

Ga daarom voor meer informatie over werk en activiteiten naar piowij.nl

 

Scroll naar top